https://bit.ly/3KkUi7Z https://wing456.cc/ https://lin.ee/JTv7Ifh https://lin.ee/JTv7Ifh https://lin.ee/JTv7Ifh https://lin.ee/JTv7Ifh https://lin.ee/JTv7Ifh https://lin.ee/JTv7Ifh https://lin.ee/JTv7Ifh https://lin.ee/JTv7Ifh https://oremanga.co https://wei-manga.com
Super Wechat

Super Wechat

Manga Ongoing
10
3283 Users Bookmarked

Super Wechat

อ่านSuper Wechatหลังจากสำเร็จการศึกษา Chu Tianlin ก็ตกงาน แต่บังเอิญมีรูปแบบอื่นใน We-chat บนมือถือของเขา หลังจากนั้นก็พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา เขาสามารถซื้อเครื่องมือจากสวรรค์ได้ตามต้องการและเลือกวิธีการอัพเกรดได้! มาดูกันว่าเขาจะเปลี่ยนโชคชะตาอย่างไร!

Chapter List

Comments